Prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs
voor waterbouwkundige werken

De beste en meest innovatieve waterbouwprojecten die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, komen dit jaar weer in aanmerking voor de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs. Deze vijfjaarlijkse prijsvraag eert de bijdrage van Jan Agema aan de Waterbouwkunde en heeft als doel innovatie in de waterbouw te stimuleren. De voorgaande winnaars zijn:

Jaar 2000 – De brug over de Jamuna in Bangladesh
Jaar 2005 – De Balgstuw bij Ramspol
Jaar 2010 – De Busan-Geoje vaste oeververbinding in Zuid-Korea
Jaar 2015 – De tweede Maasvlakte


DE PRIJS BESTAAT UIT ERKENNING EN EEN PRACHTIG BEELDWERK.
VAN ALLE INZENDINGEN WORDT OOK EEN PRACHTIG OVERZICHTSBOEK GEMAAKT.WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING?

Alle waterbouwkundige werken die voor een aanmerkelijk deel zijn ontworpen door een Nederlandse ontwerper of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer kunnen meedingen naar de prijs. De jury hecht eraan op te merken dat niet alleen grote projecten meedingen. Ook ogenschijnlijk kleinere waterbouwwerken kunnen zeer innovatief zijn. De jury beoordeelt alle inzendingen op de volgende criteria (naar mate van belangrijkheid):

1. INNOVATIE

In hoeverre is er sprake van een technisch vernieuwende oplossing/ontwerp? Ook innovaties in contractvorm, samenwerking, en uitvoeringswijze, omgevingsmanagement en financiering kunnen hierbij beschouwd worden.

2. INTEGRAAL ONTWERP

De mate waarin aspecten als (sociale) duurzaamheid & circulariteit, landschap, natuur, cultuur, omgeving en economie (social return) in ontwerp en uitvoering zijn meegenomen. Met andere woorden: is het een integraal project dat daadwerkelijke meerwaarde biedt op meerdere aspecten?

3. SAMENWERKING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER

In hoeverre trekken opdrachtgever en opdrachtnemer samen op bij het uitdenken, realiseren en communiceren van het project? Het waterbouwwerk moet zijn uitgevoerd en (bijna) voltooid in de periode 2015 – 2021. Ook is het belangrijk dat een Nederlandse ontwerper en/of aannemer een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan het waterbouwwerk.

UITERSTE INZENDDATUM

Inzenden is niet meer mogelijk.

PRIJSUITREIKING

De winnaar van de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs wordt bekend gemaakt tijdens de Waterbouwdag 2021 die plaatsvindt op donderdag 28 oktober in het Beatrix Theater in Utrecht. De prijswinnaar ontvangt op de Waterbouwdag zijn prijs.

JURY

prof. dr. ir. Bas Jonkman – TU Delft – voorzitter
ir. Marinus Aalberts – Witteveen+Bos – secretaris
ir. Hans Janssen – voormalig Rijkswaterstaat
drs. Wilma Klaren-Agema RM – Bureau Buhrs
ir. Didi te Gussinklo Ohmann – VolkerWessels Infra
ir. Jan de Jong – voormalig directeur Mobilis B.V.