Leren wij als waterbouwsector van de ondergang van de Romeinen van Zuidoost-Azië?

Foto-Auke-TerlouwDwarrelend vallen vlokken sneeuw naar beneden. Takken buigen door onder het gewicht van de verse sneeuw. De eens zo machtig stromende rivier is overwonnen door de ijzige kou. Verderop ploetert een huifkar zich meter voor meter voort door dit witte landschap. De warme adem van de paarden spuwt in de koude lucht. Er heerst een onhoorbare stilte, cialis de stilte van een wereld in winter gekleed.

Oude meesters

Iedereen herkent dit tafereel uit de schilderijen gemaakt door onze wereldvermaarde oude meesters. De Kleine IJstijd was een geliefd onderwerp om te schilderen tijdens de Gouden Eeuw. Een eeuw waarin onze kunst en kunde wereldvermaard werd. Ook op het gebied van waterbouwkundige innovaties. Bijvoorbeeld de houten achtkant en de bovenkruiende oliemolen van Jan Adriaenszoon Leeghwater. Deze uitvindingen maakten het mede mogelijk woest onontgonnen gebieden in te polderen. Mede hierdoor stegen wij in de Lage Landen tot ongekende voorspoed en werden een rijk dat op wereldniveau meetelde.

De Khmer

Ook aan de andere kant van de wereld is kunst en kunde op het gebied van waterbouw volop ontwikkeld. Het Khmervolk, een volk dat leefde rondom Cambodja, was een volk van kundige en kunstige waterbouwers. Ze worden ook wel de Romeinen van Zuidoost-Azië genoemd. Toen wij nog in de middeleeuwen leefden, bouwden zij al midden in de jungle een geavanceerd netwerk van aquaducten, kanalen, dammen en stuwmeren. Hun watersysteem was meer dan alleen functioneel. Het was zowel een religieus, kunstzinnig als architectonisch onderdeel van hun beschaving. Een combinatie van kunst en kunde, welke nog steeds wereldwijd ongeëvenaard is. De imposante overblijfselen van de hoofdstad Angkor getuigen hier tot op de dag van vandaag nog steeds van.

angkor-wat

Angkor Wat

Voorspoed komt ten val

De mogelijkheid het water te beheersen zorgde voor enorme economische voorspoed en bevolkingsgroei. Toen Londen nog maar 50.000 inwoners had, was Angkor al een stad van een miljoen mensen. Helaas werd dit succes ook hun ondergang. Door de grootschalige bevolkingstoename en de (waterbouwkundige) ingrepen van de mens in de natuur veranderde het klimaat. Het Khmervolk was niet in staat om hier tijdig op te anticiperen. Eind 15e eeuw leidde dit tot het einde van dit machtige rijk.

Een gewaarschuwd man telt voor twee!

Deze geschiedenis rondom één van wereld grootste beschavingen is voor ons een waarschuwing. Hoe machtig en rijk een land ook is, innovatie op het gebied van water blijft noodzakelijk. Het kan zo over zijn… Ook in Nederland zien we signalen van veranderende klimaatomstandigheden. Onlangs nog stonden polders blank door hoosbuien. De verwachting is dat dit soort extremen vaker voor zullen komen. In Nederland is er volop kennis en kunde over de strijd met en tegen het water. Een waterdichte toekomst is dus goed mogelijk. Wel zullen we ook ten tijde van droge voeten een hoge prioriteit moeten blijven geven op het gebied van waterinnovatie. Kennisdeling is hiervoor een belangrijk element. De Waterbouwdag is een mooi moment om nieuwe inzichten te delen en te verwerven en daarmee voorbereid te zijn op de toekomst.

De eens zo machtig stromende rivier overwonnen door de ijzige kou, vastgelegd op prenten van de oude meesters. Wij waterbouwers kunnen de machtige rivier vastleggen op onze eigen manier.

Laten wij als waterbouwsector de toekomstige oude meesters zijn!

Auke Terlouw