Bekijk veel presentaties terug op: waterbouwtv.nl

Download de deelnemerslijst van de Waterbouwdag 2015.

Ochtendprogramma

Plenair

08:15 – 09:20 uur Inloop (bezoek informatiemarkt)
09:30 – 09:45 uur Opening door de dagvoorzitter
Han Vrijling
09:45 – 10:05 uur Waterbouw; kunst of kunde?
Dirk Sijmons, TU Delft en H+N+S landschapsarchitecten
10:05 – 10:25 uur De landschappelijke kwaliteit van dijken: een ontwerpopgave
Eric Luiten, Rijksadviseur Land en Water
10:25 – 10:55 uur Pauze (bezoek informatiemarkt)
11:00 – 11:20 uur Afsluitdijk: de Kunst EN Kunde van de versterking
Yttje Feddes, Feddes/Olthof landschapsarchitecten en Coen Kuiper, Witteveen + Bos
11:20 – 11:40 uur Windmolens op zee – Verbinden ontwerp en praktijk
Didi te Gussinklo Ohmann, Van Oord
11:40 – 12:00 uur Uitreiking Waterbouwprijs
Vereniging van Waterbouwers
Baris Kibrit, winnaar Waterbouwprijs 2014 – namens de Vereniging van Waterbouwers
12:00 – 13:00 uur Lunchpauze (bezoek informatiemarkt)

Middagprogramma

Parallelsessies

Presentaties
Presentaties: aanmelden niet nodig.
13:00 – 13:25 uur Afzinken caissons MOSE-project in Chioggia (Venetië)
Maurice Reijm, Strukton Immersion Projects
13:25 – 13:50 uur Leiwerken in Kortrijk
Peter De Meyer, Vlaamse Overheid, nv Waterwegen en Zeekanaal
13.50 – 13.55 uur Pauze en wisselen
13.55 – 14.20 Renovatie Harelbeke sluis – Tijdelijke stalen sluis 
Peter van Besien, Vlaamse Overheid, nv Waterwegen en Zeekanaal

Download de presentatie

14:20 – 14:45 uur Nieuwe Zeesluis IJmuiden – Schaalmodelonderzoek nivelleersysteem
Wim Kortlever, Rijkswaterstaat en Arne van der Hout, Deltares

Download de presentatie

14:45 – 14:50 uur Pauze en wisselen
14:50 – 15:15 uur Zinkend Jakarta – 100 jaar watermanagement, op naar de volgende fase
Jan Jaap Brinkman, Deltares

Voor deze sessies hoeft u zich niet aan te melden

Parallelsessie 1
College Tour 
13:00 – 13:50 uur College Tour  
Karin Sluis, managing director Witteveen+Bos
13:50 – 13:55 uur Pauze en wisselen
13.55 – 14.45 uur College Tour
Maarten Smits, managing director Deltares
14.45 – 14.50 uur Pauze en wisselen

Voor deze sessies moet u zich aanmelden

Parallelsessie 2
Kusten
13:00 – 13:40 uur Ontwerp stormvloedkering Nieuwpoort
Isabelle D’hooghe, Vlaamse Overheid, ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken en René Dolfsma, Arcadis Nederland

Download de presentatie

13:40 – 13:55 uur Pauze en wisselen
13.55 – 14.35 uur Ontwerp stormvloedkeringen in Gøteborg
Hessel Voortman, Arcadis Nederland
14.35 – 14.50 Pauze en wisselen
14:50 – 15:15 uur Herstel van Mangroves kusten op noord Java, Indonesië
Jaap van Thiel de Vries, Ecoshape/Boskalis

Voor deze sessies moet u zich aanmelden

Parallelsessie 3
Dijkverbeteringen en nieuwe normen voor dijken
13:00 – 13:40 uur Toepassing van Verticaal Zanddicht Geotextiel tegen piping – Dijkverbetering Hagestein-Opheusden
Koen van Gerven, Waterschap Rivierenland i.s.m. Boskalis en Van den Herik
13:40 – 13:55 uur Pauze en wisselen
13.55 – 14.35 uur Top 5 succesfactoren voor innovatie d.m.v. waterontspanner – Dijkverbetering Schoonhoven – Langerak
Frans van den Berg en Eduard Gustin, waterschap Rivierenland,  Jauk Stroo, de Vries van de Wiel en Richard Rijkers
14.35 – 14.50 Pauze en wisselen
14:50 – 15:15 uur Nieuwe normen voor dijken
Richard Jorissen en Erik Kraaij, HoogWaterBeschermingsProgramma

Voor deze sessies moet u zich aanmelden

Parallelsessie 4
Aardbevingen en waterkeringen
13:00 – 13:40 uur Technische oplossingen waterbouwkundige constructies in aardbevingsgebieden – Internationale ervaringen
Jacob Chacko, Fugro Sial (Engelstalige presentatie)
13:40 – 13:55 uur Pauze en wisselen
13.55 – 14.35 uur Ontwerp van aardbevingsbestendige dijken – Wat komt daarbij kijken?
Bert de Wolff, Anteagroup i.s.m. waterschap Noorderzijlvest

Download de presentatie

14.35 – 14.50 Pauze en wisselen
14:50 – 15:15 uur Holwerd aan Zee
Marco Verbeek, Stichting Holwerd aan Zee

Voor deze sessies moet u zich aanmelden

Parallelsessie 5
Kunst en Kunde
13:00 – 13:40 uur Kunst is een kunde – De 10 verschillen tussen Ruimte voor de Rivier regelwerken Pannerden en Hondbroeksche Pleij
Regina Havinga, Ruimte voor de Rivier

Download de presentatie

13:40 – 13:55 uur Pauze en wisselen
13:55 – 14:35 uur Kunst en kunde langs de Nederlandse kust
Roeland Hillen, HoogWaterBeschermingsProgramma en Anita Willig-Kos van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
14:35 – 14:50 Pauze en wisselen
14:50 – 15:15 uur De Nieuwe Afsluitdijk – Ontwerp Vismigratierivier
Erik Bruins Slot, Provincie Fryslân – Durk de Vries, Didier Adriaansens van Grontmij

Download de presentatie

Voor deze sessies moet u zich aanmelden

15:15 – 15:45 uur Pauze en bezoek informatiemarkt

Middagprogramma

Plenair

15:50 – 16:00 uur Introductie Agema-prijs
Bas Jonkman, TU Delft
16:00 – 16:10 uur Bekendmaking winnaar Agemaprijs en overhandiging prijs
Bas Jonkman, TU Delft
16:10 – 16:30 uur Presentatie winnaar Agema-prijs
16:30 – 16:45 uur Bedankwoord en afsluiting door de dagvoorzitter
Han Vrijling
16:45 – 17:30 uur Borrel (bezoek informatiemarkt)