Verslag en videoverslagen 2011

Op 13 oktober vond in het Chassé Theater de jaarlijkse Waterbouwdag plaats http://www.h2video.nl/, met de Delftse hoogleraar Waterbouw Han Vrijling als enthousiaste dagvoorzitter.

Dit is een uitgebreid verslag van de presentaties van de sprekers. En dank aan  voor de video’s.

Han Vos – Sluizen in de wereld video
De eerste spreker is ir. Han Vos van Iv Infra. Hij geeft een inkijk in de stand van zaken rond een aantal grote (zee)sluizen wereldwijd. Sluizen zijn van groot economisch belang: op veel plekken zijn ze cruciaal voor de werkgelegenheid, zie internationale handel en toerisme. Hij noemt de plannen voor een grote sluis bij IJmuiden, waarvoor nu een aantal opties op tafel liggen. Het kan nog alle kanten op: wordt het een sluis met een zakdeur, een puntdeur, een hefdeur of zelfs een segmentdeur, die nog nooit gemaakt is?

Presentatie Han Vos

Koos van Oord – Waterbouwkennis, verkopen of vermarkten? video
Hierna komt Koos van Oord aan het woord. Voorheen was hij bestuurslid bij Van Oord en baggeraar ‘over de hele wereld’. Nu is hij lid van de (tweede) Deltacommissie en trekker van het Topteam Water. Zijn centrale vraag luidt: moeten we kennis verkopen of vermarkten, dus integreren in een project? Hij schetst hoe kennis van plaats verandert. Vroeger zat alle kennis bij de opdrachtgever en een paar top-kennisinstituten, zoals het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. “Nu hebben aannemers eigen ingenieursbureaus en vergaren zelf ontwerpkennis.

Presentatie Koos van Oord

Li Wenwei: Three Gorges dam video
Na de koffiepauze is het de beurt aan de buitenlandse gast uit China: Li Wenwei is werkzaam bij de China Three Gorges Corporation. Als voorbeeld van een enorm waterkrachtproject in zijn land gaat hij in op de zes dammen die in de Blauwe Rivier worden of werden gebouwd. Twee hiervan zijn reeds voltooid, waaronder de Drieklovendam, de grootste waterkrachtcentrale ter wereld. De voordelen zitten in de reductie van overstromingsgevaar, de gigantische hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt en de verminderde kosten voor de binnenvaart, die een stuk goedkoper kan varen.

Presentatie Li Wenwei

Dirk Hamer, PUMA: Maasvlakte 2 video
“De Maasvlakte 2 is een prima praktijkcase over innovatieve uitvoering van een vernieuwend ontwerp”, stelt Dirk Hamer van uitvoeringsorganisatie PUMA aan het begin van zijn presentatie. Doel van ‘MV2’ is om Rotterdam de grootste haven te laten blijven, die de huidige enorme zeecontainerschepen kan ontvangen. Het project zit op schema en is tot nu toe binnen budget. Als een van de redenen hiervoor benadrukt Hamer de bijzondere samenwerking tussen opdrachtgever en –nemer. Bij het contractontwerp bestond bij beide partijen het gevoel dat het efficiënter kon. Hamer: “Als oplossing werd een partnering clausule opgenomen: we optimaliseren samen en delen de voordelen.”

Presentatie Dirk Hamer en Mark Moens

Scriptieprijzen Vereniging van Waterbouwers video
Genomineerden video
Het is tijd voor de jaarlijkse uitreiking van afstudeerprijzen van de Vereniging van Waterbouwers. “We hadden een luxeprobleem als jury”, merkt voorzitter Frank Verhoeven op. “Er waren veel inzendingen en de kwaliteit was erg hoog.” Met moeite waren er vijf scripties geselecteerd. Lees verder

Richard Hartmann, contractmanager Ruimte voor de Rivier video
Hoe voer je een ontpoldering succesvol uit? Richard Hartmann, contractmanager voor Ruimte voor de Rivier, beantwoordt deze vraag door het praktijkvoorbeeld van de Noordwaard onder de loep te nemen. In het Ruimte voor de Rivier-programma wordt op 39 plekken in het land letterlijk meer ruimte voor rivierwater gecreëerd. De methodes variëren van kribverlaging en hoogwatergeulen tot nieuwe waterbergingsgebieden door ontpoldering, zoals de Noordwaard bij Sliedrecht. Hierbij is veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en recreatief gebruik. Ook moeten mensen er kunnen blijven wonen (onder meer op terpen) en krijgen agrariërs een duurzaam perspectief geboden.

Presentatie Richard Hartmann

Willem van der Ham, historicus video
Hierna neemt historicus Willem van der Ham het publiek mee naar de watercrisis in ons land,die heerste in de 2e helft van de 18e eeuw. Het achterland van Rotterdam was meer water dan land. Door roekeloze veenuitgravingen waren er zo veel plassen dat steden als Rotterdam, Gouda en Amsterdam in feite eilandjes waren. De woeste Haarlemmermeer vrat voortdurend land weg en om de paar jaar waren er forse rivieroverstromingen. De zeehavens waren zo ondiep dat zeeschepen Rotterdam alleen via een omweg konden bereiken. Bij Amsterdam kwamen ze regelmatig vast te zitten en moesten ze ‘voor Pampus liggen’. Een flinke economische malaise completeerde het sombere beeld.

Presentatie Willem van der Ham

Jaap Brouwer, Vereniging Regio Water: Aquapunctuur video
Als laatste spreker wijdt Jaap Brouwer van Vereniging Regio Water zijn toehoorders in in de kunst van aquapunctuur. Dit is de beeldende naam voor herontdekking van historische Hollandse waterwegen. Het boezemnetwerk in Noord-Holland valt samen met het vaarwegennetwerk. Steden in dit gebied zijn niet georiënteerd op water, maar op wegen. Het grote verschil is dat die laatste overal langsgaan, terwijl het boezemnetwerk overal doorheen gaat. Toeristen en recreanten/sporters maken volop gebruik van al dat water. Het recreatieve gebruik is zelfs groter dan dat van de beroepsvaart. Dit biedt enorme kansen voor uitnutting van het water. Water verkoopt namelijk! Wie wil er niet aan wonen? En de Amsterdamse grachten zijn niet voor niets de grootste attractie van Nederland.

Presentatie Jaap Brouwer

Han Vrijling, Hoogleraar Waterbouw TU Delft, Faculteit CT & A: Afsluiting video