Waterbouw is goed voor de economie

Volgens de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers zijn er in ons land 160 waterbouwbedrijven en is de sector goed voor circa 10.000 arbeidsplaatsen. Een klein percentage daarvan, maar nog altijd zo’n 600 mannen en vrouwen, was dinsdag 26 november bijeen op de jaarlijkse Waterbouwdag, met dit keer als thema ‘Waterbouw welvaart’.

De verschillende lezingen, workshops, presentaties en prijsvragen riepen het beeld op van een hechte sector, waarin men elkaar weet te vinden en waar van alles gebeurt. Hoe beter het gaat met de economie als geheel, des te beter gaat het met de waterbouwbedrijven, maar (en dat is interessant in deze tijd van laagconjunctuur) de waterbouw kan andersom ook bijdragen aan de economie.

Welvaart door havens en kademuren

Waterbouw brengt welvaart, dat was al zo in de 19e eeuw, toen de grote polders als de Haarlemmermeer en de Zuidplaspolder werden drooggelegd.  Een goed actueel voorbeeld is natuurlijk Maasvlakte 2, waarmee de Rotterdamse haven nu de allergrootste containerschepen kan  ontvangen door de aanleg van nieuwe havens en kademuren. Ook wereldwijd zijn de Nederlandse en Belgische bedrijven actief, bijvoorbeeld bij het afzinken van enorme betonnen platforms voor de gaswinning aan de Russische oostkust of bij de uitbreiding van de sluizen in het Panamakanaal. Het zijn projecten die uit economische  motieven worden uitgevoerd, en die uiteindelijk meer zullen opbrengen dan zij gekost hebben.

Dat geldt in principe ook voor projecten die nu nog alleen als plan bestaan maar de potentie hebben om bij te dragen aan de duurzame economie van morgen. Tijdens de dag zagen we verschillende voorbeelden van energiewinningsprojecten op zee, waar door middel van wind, water en zonne-energie duurzame elektriciteit kan worden opgewekt.

Opvouwbare sluisdeur wint prijs

Dat er genoeg ideeën leven in de waterbouwsector werd weer eens bevestigd tijdens de ideeënwedstrijd voor  innovatieve projecten, waarvan de baten hoger zijn dan de kosten. Van de 11 inzendingen werden er 6 geselecteerd voor een presentatie op de Waterbouwdag. Net als bij de Voice of Holland en andere talentenjachten kon men per sms en internet stemmen op het favoriete plan. Verrassend genoeg werd dat de ‘opvouwbare sluisdeur’, bedacht door Hans van Stralen van Royal HaskoningDHV. Met zo’n opvouwbare deur kun je volgens de uitvinder de waterdrukken efficiënt weerstaan waardoor de deuren met minder materiaal kunnen worden uitgevoerd. Daarmee is het ook mogelijk met de materialen hout of Vezelversterkte Kunststof grotere sluisbreedten af te sluiten. Voor staal is het mogelijk om op plaatsen waar eerst roldeuren werden toegepast, opvouwbare stalen sluisdeuren toe te passen. Al zijn er nog wel details om uit te zoeken zoals de aansluiting aan de drempel en de aanvaringsrisico’s. Met de cheque van € 3.000,- voor het uitwerken van het concept moet dat wel lukken.

Namens de Deltacommissaris kreeg de winnaar nog een extra prijs bestaande uit een halve adviesdag ondersteuning van drie experts om het project verder te brengen.

vlnr: Bas Jonkman, hoogleraar Hydraulic Engineering,faculteit Civiele Techniek en Aardwetenschappen TU Delft, Hans van Stralen, Royal HaskoningDHV (winnaar), mevrouw van Stralen, Bart Parmet, Directeur Staf Deltacommissaris.
vlnr: Bas Jonkman, hoogleraar Hydraulic Engineering,faculteit Civiele Techniek en Aardwetenschappen TU Delft, Hans van Stralen, Royal HaskoningDHV (winnaar), mevrouw van Stralen, Bart Parmet, Directeur Staf Deltacommissaris.

Innoverend vermogen

Waterbouwers werken over de hele wereld. Om internationaal te kunnen concurreren moeten Nederlandse bedrijven het niet hebben van hun lage tarieven, maar van hun kennis en kunde. Want die zijn de basis van het innoverend vermogen.  Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig, en de genoemde Vereniging van Waterbouwers heeft dat goed begrepen. Daarom is de Waterbouwprijs voor afstudeerders van HBO en technische universiteiten al jaren een vast onderdeel van deze dag.

Dit jaar won student Henry van der Tuin van de TU Delft met zijn afstudeerscriptie over de toepassing van Systems Engineering bij het ontwerp van stuwen in de Nederrijn. Op HBO-niveau waren dat Kees Schog en Eddy van de Ketterij met de ontwikkeling van een model om schade aan de bodembescherming bij de Oosterscheldekering te bepalen. Toevallig sloot dit onderwerp mooi aan bij de eerste voordracht van deze dag, die ging over de ontgrondingen bij de Oosterscheldekering. Ook hier is gebleken dat ontwerpkennis niet verloren mag gaan, maar moet worden overgedragen naar de volgende generatie. Zodat ook zij weer verder kunnen bouwen aan de welvaart; hier in Nederland en wereldwijd.

waterbouw1476

Geschreven door Aad van den Thoorn, redacteur SBRCURnet.