VOORWAARDEN PROF.DR.IR. J.F. AGEMAPRIJS 2021

Lees hoe u kunt meedingen naar deze prestigieuze prijs.

WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING?

Alle waterbouwkundige werken kunnen meedingen naar de prijs, die voor een aanmerkelijk deel zijn ontworpen door een Nederlandse ontwerper of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer en die in de afgelopen periode zijn opgeleverd. De jury hecht er aan op te merken dat niet alleen grote projecten mee dingen, ook ogenschijnlijk kleinere waterbouwwerken kunnen zeer innovatief zijn. De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria naar mate van belangrijkheid:

1. INNOVATIE

In hoeverre is er sprake van een technisch vernieuwende oplossing/ontwerp. Ook innovaties in contractvorm, samenwerking, en uitvoeringswijze, omgevingsmanagement en financiering kunnen hierbij beschouwd worden.

2. INTEGRAAL ONTWERP

De mate waarin aspecten als (sociale) duurzaamheid & circulariteit, landschap, natuur, cultuur, omgeving en economie (social return) in ontwerp en uitvoering zijn meegenomen. Met andere woorden: is het een integraal project dat daadwerkelijke meerwaarde biedt op meerdere aspecten?

3. SAMENWERKING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER

Omschrijf in hoeverre opdrachtgever en opdrachtnemer samen optrekken bij het uitdenken, realiseren en communiceren van het project.

AANVULLENDE BEPALINGEN

  • Het waterbouwwerk moet zijn uitgevoerd (en (bijna) voltooid) in de periode 2015 – 2021. Tevens is het van belang dat een Nederlandse ontwerper en/of aannemer een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan het waterbouwwerk.
  • De foto’s moeten rechtenvrij zijn, of mogen met de aangeleverde bronvermelding rechtmatig gepubliceerd worden.
  • Bij het indienen van een werk voor de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs geeft u KIVI het recht om het ingezonden materiaal te gebruiken voor publicatiedoeleinden rondom de prijsuitreiking.
  • KIVI behoudt het recht voor om tekstuele aanpassingen te doen ten behoeve van het overzichtsboek, tentoonstelling en overige uitingen.
  • Op het oordeel van de jury is geen beroep mogelijk.

AANMELDING

U kunt een werk indienen via het inschrijfformulier op deze website. Op het inschrijfformulier geeft u een omschrijving van uw werk in maximaal 500-1000 woorden. U moet minimaal 3 illustraties of foto’s (circa 3.000 x 2.000 pixels) van het project insturen via WeTransfer naar het volgende mailadres: agemaprijs@kivi.nl.

UITERSTE INZENDDATUM

Er is besloten de deadline te verlengen naar 27 augustus 2021. Tot uiterlijk deze datum kan de projectomschrijving en het beeldmateriaal worden ingediend.