1e prijs categorie Academici: Johannes Becker

Onderwerp van het afstudeerproject: Dredge plumes, ecological risk assessment’

Johannes Becker heeft in zijn studie een mooie integratie geleverd van het moduleren van baggerpluimen en de hydraulische en ecologische condities, wat geleid heeft tot een goede basis om de mogelijke effecten te wegen van baggeren in een ecologisch gevoelige omgeving. De jury is onder de indruk van de wijze en zorgvuldigheid waarop hij dit onderwerp heeft benaderd.

1e prijs categorie HBO: Jordy Kames

Onderwerp van het afstudeerproject: Invloed van veen op de stabiliteit van regionale waterkeringen’
Jordy Kames heeft in zijn studie een verrassend resultaat gepresenteerd van het gebruik van veen als bouwstof voor waterkeringen. Gezien de enorme lengte van secundaire waterkeringen, zou dit een aanzienlijke besparing kunnen opleveren van duurder bouwmateriaal, zoals zand of klei. De jury heeft veel waardering voor de goede verslaglegging en de zorgvuldigheid waarmee te werk is gegaan.