WaterbouwTV biedt continu toegang tot inspiratie, kennisverrijking en bewijs van kunnen. Voor (aanstormend) waterbouwtalent, docenten en de buitenwereld.

september 2017

Doe mee met WaterbouwTV! Waarom?

Wat tot nu toe ontbreekt in de Waterbouwsector, is één plek die praktijkkennis en voorbeeldprojecten uit het hele werkveld makkelijk ontsluit voor waterbouwers in de praktijk en in opleiding.

 

WaterbouwTV biedt hulp

WaterbouwTV wordt hét online videoplatform dat toegang biedt tot inspiratie, kennisverrijking en bewijs van kunnen voor (aanstormend) waterbouwtalent, docenten en de buitenwereld.

Video is een bewezen communicatie en educatiemiddel dat steeds meer de plaats van traditionele (onderwijs) middelen inneemt. WaterbouwTV helpt ook organisaties om projecten en opleidingen eenvoudig vast te leggen. Zo maakt WaterbouwTV het delen en borgen van kennis makkelijker en vergroot het de zichtbaarheid van de ontwikkelingen in de sector.

 

Waar staan we?

Inmiddels hebben een flink aantal grote ‘Waterbouw partijen’: opleidingen, kennisinstituten, opdrachtvers en opdrachtnemers, hun input gegeven en hun steun toegezegd. Op dit moment werken de initiatiefnemers de business case en het format verder uit. Op de Waterbouwdag 2017 vertellen we u graag meer. Nog liever gaan we nu al met u in gesprek. U kunt dan contact opnemen met Ger Vergeer (tel. 06 5099 9667 / e-mail ger.vergeer@sbrcurnet.nl ) of Wilma Klaren-Agema (06 1318 3266 / e-mail: wilmaklaren@debouwer.nl).

 

De initiatiefgroep voor WaterbouwTV bestaat uit Ger Vergeer (SBRCURnet), Henk Jan Verhagen (hoofddocent TU Delft), Patrick de Lange (landelijk coördinator waterbouwdocenten Hogescholen), Erik de Bruine (programmamanager PAO-Techniek en Management), Stefan Flos (videomaker/ontwikkelaar WaterbouwTV) en Wilma Klaren-Agema (communicatieprofessional).

 


Stel het ‘blauwe goud’ veilig, doe mee met WaterbouwTV!

november 2016

Wilt u vernieuwingen op de voet volgen? Bijzondere oplossingen en resultaten makkelijker delen met collega’s en vakgenoten? Studenten inspireren en verrijken met prachtige praktijkvoorbeelden? Sneller met nieuwe kennis aan de slag kunnen? Wat tot nu toe lijkt te ontbreken in de Waterbouwsector, is toegang tot beeldende kennis en voorbeeldprojecten uit het hele werkveld. Een werkveld dat nogal eens te maken heeft met projecten met een uniek karakter en weinig herhalingen.

WaterbouwTV biedt hulp

WaterbouwTV biedt alle dagen van het jaar toegang tot inspiratie, kennisverrijking en bewijs van kunnen voor (aanstormend) waterbouwtalent, docenten en de buitenwereld. WaterbouwTV, nu het beeldarchief van de Waterbouwdag, wordt ontwikkeld tot een videoplatform met een continu groeiend aanbod van educatieve en wervende filmpjes van onder andere projecten, presentaties en onderwijsmodules. Ook helpt WaterbouwTV organisaties om projecten en opleidingen eenvoudig vast te leggen. Zo maakt het videoplatform het delen en borgen van kennis makkelijker en vergroot het de zichtbaarheid van de ontwikkelingen in de sector.

Wat levert het op?

  • Professionals leren sneller van anderen en kunnen kennis doorgeven aan collega’s en vakgenoten.
  • Docenten en kennisleveranciers verrijken eenvoudig hun lesprogramma en kunnen studenten nog beter boeien. Extra munitie voor het werven van nieuwe studenten!
  • Studenten maken zich praktijkkennis makkelijker eigen. Zo krijgen zij input voor nieuwe kennisontwikkeling én sluiten zij beter aan op de praktijk.
  • De hele sector inclusief overheidsprogramma’s profiteert van de borging van kennis en kunde bij nieuwe waterbouwers: het ‘blauwe goud’ wordt veilig gesteld.

U bepaalt het succes!

De ontwikkeling van WaterbouwTV wordt een succes als er zoveel mogelijk partijen meedoen. Meld daarom uw organisatie vandaag nog aan! Wij gaan graag met u in gesprek over wat WaterbouwTV voor u kan betekenen en op welke wijze uw organisatie kan bijdragen aan het succes van het videoplatform.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Ger Vergeer via ger.vergeer@sbrcurnet.nl. Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact op met Wilma Klaren-Agema via 06 1318 3266 of met Ger Vergeer via 06 5099 9667.

De initiatiefgroep voor WaterbouwTV bestaat uit Ger Vergeer (SBRCURnet, organisator van de Waterbouwdag), Henk Jan Verhagen (hoofddocent TU Delft), Patrick de Lange (landelijk coördinator waterbouwdocenten Hogescholen), Erik de Bruine (programmamanager PAO-Techniek en Management), Stefan Flos (videomaker/ontwikkelaar WaterbouwTV) en Wilma Klaren-Agema (communicatieprofessional).