Waterbouwkundige ideeën voor het Deltaprogramma

Op Prinsjesdag is het laatste rapport van het Deltaprogramma verschenen. Er is behoefte aan verdere waterbouwkundige uitwerking van de lijnen uit het Deltaprogramma.

U, jong en oud, student en professional, wordt uitgedaagd innovatieve projecten voor Nederland te bedenken en globaal te ontwerpen. Dit jaar is de opdracht om een waterbouwkundig project te bedenken dat aansluit bij het deltaprogramma en Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen en/of zorgt voor voldoende zoetwater.

Voorbeelden van opgaven die binnen de prijsvraag zouden passen zijn:

  • Het realiseren van de alternatieve normen voor het rivierengebied, en oplossingen die daaraan bijdragen.
  • Oplossingen voor dijkversterkingen en (adaptieve) aanpassing van waterbouwkundige kunstwerken.
  • Maatregelen voor de bescherming van kritieke infrastructuur of het sluiten van bressen.

Deelnemen

Deelnemen is niet meer mogelijk.